Този продукт се внася само след предварително направена поръчка. Поръчки се събират до 20-то число. Следваща доставка очакваме към 30-то число на месеца